Kaijuu Girls: Ultra Kaijuu Gijinka Keikaku

Kaijuu Girls: Ultra Kaijuu Gijinka Keikaku

Information


Title: Kaijuu Girls: Ultra Kaijuu Gijinka Keikaku

English: KAIJU GIRLS

Japanese: Ζ€ͺ獣娘[γ‹γ„γ˜γ‚…γ†γŒγƒΌγ‚‹γš] ~γ‚¦γƒ«γƒˆγƒ©ζ€ͺη£ζ“¬δΊΊεŒ–θ¨ˆη”»~

Type: Ona

Total: 12

Status: Completed

Aired: Sep 27, 2016 to Dec 13, 2016

Genres: Comedy, Fantasy, Parody

Duration: 5 min. per ep.

Rating: PG - Children

Synopsis: Humanity's battle of many years with the kaiju, giant monsters, has finally come to an end. Now that Earth has entered an age of peace, girls with the souls of kaiju have begun to appear, giving them the ability to transform into kaiju. They are known as the Kaiju Girls, and this is the powerful, transient, beautiful, and at times easygoing story of the strange fate these girls bear. (Source: Crunchyroll)

Videos

Subbed Dubbed
Kaijuu Girls: Ultra Kaijuu Gijinka Keikaku ONA 13
ONA 13

5 months ago

Kaijuu Girls: Ultra Kaijuu Gijinka Keikaku ONA 12
ONA 12

1 year ago

Kaijuu Girls: Ultra Kaijuu Gijinka Keikaku ONA 11
ONA 11

1 year ago

Kaijuu Girls: Ultra Kaijuu Gijinka Keikaku ONA 10
ONA 10

1 year ago

Kaijuu Girls: Ultra Kaijuu Gijinka Keikaku ONA 9
ONA 9

1 year ago

Kaijuu Girls: Ultra Kaijuu Gijinka Keikaku ONA 8
ONA 8

1 year ago

Kaijuu Girls: Ultra Kaijuu Gijinka Keikaku ONA 7
ONA 7

1 year ago

Kaijuu Girls: Ultra Kaijuu Gijinka Keikaku ONA 6
ONA 6

1 year ago

Kaijuu Girls: Ultra Kaijuu Gijinka Keikaku ONA 5
ONA 5

1 year ago

Kaijuu Girls: Ultra Kaijuu Gijinka Keikaku ONA 4
ONA 4

1 year ago

Kaijuu Girls: Ultra Kaijuu Gijinka Keikaku ONA 3
ONA 3

1 year ago

Kaijuu Girls: Ultra Kaijuu Gijinka Keikaku ONA 2
ONA 2

1 year ago

Kaijuu Girls: Ultra Kaijuu Gijinka Keikaku ONA 1
ONA 1

1 year ago